Vietnam Microsoft Business Applications – May 2021 Chapter Meetup

Hi mọi người!

Đợt cập nhật đầu tiên của năm 2021 với nhiều thay đổi hữu ích và cập nhật tính năng mạnh mẽ.

Mời mọi người cùng tham gia tìm hiểu và thảo luận trong sự kiện tháng 5 này.

? Thời gian: 22/05/2021 6PM – 8PM (GMT+7)

? Địa điểm: Microsoft Teams
https://cutt.ly/JoinVNMSBizAppsUGMay21

? Ngôn ngữ: Tiếng Việt

? Chương trình:
1️⃣ Tổng quan thay đổi Dynamics 365 – Khoa Nguyen
2️⃣ Tổng quan thay đổi Power Platform – Phuong Tran

Hẹn gặp mọi người ở sự kiện!

Tham gia thảo luận với chúng tôi trên FB:

Vietnam Microsoft Business Applications UG | Facebook

Spread the love

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.