Search for:

Cách Copilot trong Microsoft Dynamics 365 và Power Platform cung cấp AI sẵn sàng cho doanh nghiệp được xây dựng để bảo mật và quyền riêng tư

Trong vài tháng qua, thế giới đã bị thu hút bởi AI và các ứng dụng tổng hợp như trải nghiệm trò chuyện mới trong Bing, có thể tạo ra phản hồi văn bản gốc từ một lời nhắc đơn giản được viết bằng ngôn ngữ tự nhiên. Với việc giới [...]

Khảo sát nhu cầu Low-code 2023

Low-code: Một trong những khoản đầu tư tốt nhất cho bộ phận CNTT vào năm 2023 Dưới áp lực kinh tế hiện tại, các tổ chức đang bị siết chặt ở mọi cấp độ, do các dự án của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) làm chậm tốc độ tăng [...]

Power Platform đang dẫn đầu một kỷ nguyên mới về phát triển ứng dụng mã nguồn thấp do AI tạo ra

Microsoft Power Platform đang phát minh lại phát triển phần mềm với tính năng phát triển không cần mã được hỗ trợ bởi AI. Hôm nay, Microsoft Power Platform sẽ công bố Copilot trong Power Apps, Power Automate và Power Virtual Agents tiếp tục dân chủ hóa sự phát triển và [...]

Power Platform Release Wave 1 | 2021 – Power Apps

Microsoft Power Platform Release wave 1 2021 dự kiến sẽ được release từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2021 cho tất cả các mảng của Power Platform. Link tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform-release-plan/2021wave1/ Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về các tính năng đã và sẽ được release [...]