Dynamics Guided Tour – Kích hoạt Bán hàng Số

Quản lý khách hàng tiềm năng có thể bị chậm lại và tốn kém hơn khi nhà bán hàng và nhà tiếp thị hoạt động riêng lẻ. Vì vậy, điều quan trọng là phải căn chỉnh dữ liệu và quy trình, giúp bạn tập trung vào các khách hàng tiềm năng đủ chất lượng và giảm chi phí kinh doanh của mình.

Hãy xem việc kết hợp bán hàng và tiếp thị sử dụng Dynamics 365 giúp bạn như thế nào:

  • Giảm chi phí và giữ cho đội ngũ của bạn kết nối với dữ liệu hợp nhất.
  • Ưu tiên các khách hàng tiềm năng có doanh thu cao và lập kế hoạch cho các hành trình phức tạp của khách hàng.
  • Tự động hóa các tác vụ thông thường để nhà bán hàng có thêm thời gian chốt nhiều giao dịch hơn.
  • Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng với tính năng định tuyến yêu cầu tự động.
  • Nâng cao hiệu quả và làm phong phú thêm kết nối của bạn với khách hàng.

Bắt đầu với tour hướng dẫn

Source: https://dynamics.microsoft.com/en-us/guidedtour/dynamics/activate-digital-selling/1/1

Spread the love

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.