Search for:

Power Platform Stories

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ những cập nhật và thông tin mới nhất về Power Platform với bạn. Hãy tham gia cùng chúng tôi để khám phá các giải pháp sáng tạo, tự động hóa mạnh mẽ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Trong cộng đồng này, chúng tôi mong muốn xây dựng một không gian để bạn cập nhật những tính năng mới nhất, cải tiến và thực hành tốt nhất trong thế giới Power Platform. Dù là về Power Apps, Power Automate hay Power BI, đây là nơi để bạn tìm hiểu về mọi thứ liên quan đến Power Platform. 💪💡


Việc đọc hoặc nghiên cứu các câu chuyện thành công về Power Platform cực kỳ quan trọng, bởi vì nó mang lại những thông tin hữu ích và truyền cảm hứng từ các khách hàng đã đạt được thành công đáng kinh ngạc.

Các câu chuyện này giúp hiểu rõ hơn về cách Power Platform đã thay đổi các doanh nghiệp, trao quyền cho cá nhân và cải tiến các quy trình công việc. Bằng cách tìm hiểu các câu chuyện này, bạn có thể hiểu sâu hơn về tiềm năng và khả năng của Power Platform, và học từ các ví dụ thực tế về cách nó có thể thúc đẩy sự phát triển và tăng hiệu suất trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Các bài viết được chia sẽ ở trang Microsoft, tại site https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/power-platform-stories/

Một số các chủ đề phổ biến, trong đó Centre of Excellence là một giải pháp được dựng sẵn để giúp các doanh nghiệp có thể quản lý được sự phát triển Platform của mình một cách chuyên nghiệp .

  1. Generative AI and Copilot – Accelerating development and improving processes with artificial intelligence.
  2. Center of Excellence (CoE) – Companies expanding their use of Power Platform to improve operations.
  3. Fusion Teams – Interdisciplinary teams working together to create effective solutions.
  4. By industry – Stories from various sectors like education, finance, healthcare, and more.
  5. By company size – Experiences of small, medium, and large businesses.
  6. By scenario category – Different use cases covering assets, customers, employees, and more.
  7. By maker persona – Stories from citizen developers, professional developers, IT professionals, and partners.
  8. By technology used – Utilization of technologies such as Dataverse, Power Automate RPA, Power BI, and more.

Chào mừng bạn đến với Power Platform, nơi tạo ra sự đổi mới và biến ý tưởng thành hiện thực! Let’s unleash the power of technology together!

Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required