Search for:

CanvasApp: Pack và Unpack tool – Teamwork hiệu quả hơn nếu CanvasApp ở dạng source code files

Microsoft vừa release một công cụ mới vào 01/2021 cho phép developer có thể xem CavasApp dưới dang các file source code. Chi tiết xem tại https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/source-code-files-for-canvas-apps/ Trước đây chúng ta chỉ có thể download App dưới dạng 1 file duy nhất *.msapp. Nhưng đối với công cụ mới này, [...]