Search for:

NÂNG CAO NĂNG SUẤT CỦA BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁC HÀNG VỚI TỰ ĐỘNG TẠO CASE TỪ EMAIL TRONG DYNAMICS 365

Trong module Service Management của Dynamics 365 có tính năng rất hay và huỹ ích đó là tự động tạo case khi có email gửi tới mailbox. Ví dụ bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty có emailbox customerservice@abc.com để tiếp nhận ý kiến hoặc yêu cầu của khách hàng. [...]