Tag Archives: Customer Insights

Dynamics Guided Tour – Customer Insights

Tăng mức độ tương tác, lòng trung thành và giữ chân khách hàng bằng cách cấu trúc toàn bộ tổ chức của bạn xung quanh khách hàng. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách mang lại trải nghiệm được cá nhân hóa cao bằng