Search for:

Power Platform Release Wave 1 | 2021 – Power Apps

Microsoft Power Platform Release wave 1 2021 dự kiến sẽ được release từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2021 cho tất cả các mảng của Power Platform. Link tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform-release-plan/2021wave1/ Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về các tính năng đã và sẽ được release [...]

CanvasApp: Pack và Unpack tool – Teamwork hiệu quả hơn nếu CanvasApp ở dạng source code files

Microsoft vừa release một công cụ mới vào 01/2021 cho phép developer có thể xem CavasApp dưới dang các file source code. Chi tiết xem tại https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/source-code-files-for-canvas-apps/ Trước đây chúng ta chỉ có thể download App dưới dạng 1 file duy nhất *.msapp. Nhưng đối với công cụ mới này, [...]

CanvasApp: Sử dụng Horizontal Container để tạo layout tương tự như bootstrap grid

Vào tháng 11/2020, Microsoft vừa release 2 control mới cho Canvas App là horizontal container và vertical container. Các control mới này sẽ giúp developer thiết kế responsive layout một cách dễ dàng. Chi tiết xem tại: https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/new-layout-containers-in-canvas-apps-make-responsive-apps-easier/ Tại thời điểm viết bài, các control này vẫn đang ở dạng [...]