Nhiều cải tiến mới trong Power Apps Portal

Các cải tiến mới của #PowerApps Portal mang lại nhiều khả năng cấu hình dễ dàng và tiện lợi:

  1. Identity management configuration: cấu hình xác thực user với các identity server bên ngoài dễ dàng hơn, không cần phải thao tác thủ công với các Site Settings.
  2. Portal Web API: thực hiện các thao tác Thêm / Xóa / Sửa sử dụng Web API của Portal. Xem thêm bài chia sẻ và demo trong event tháng 1 của cộng đồng: https://d365vn.com/news/vn-microsoft-bizapps-ug-jan-2021-chapter-meetup/235/
  3. Simplified web page access control in Portal Studio: thực hiện phân quyền truy cập vào các Web Page ngay trong Portal Studio.
Spread the love

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.