Tag Archives: PowerApps

Sticky Post

Vietnam Microsoft BizApps UG – July 2021 Chapter Meetup

Hi cả nhà, Mời mọi người cùng tham gia tìm hiểu và thảo luận trong sự kiện tháng 7/2021 với chủ đề Số Hóa Nghiệp Vụ Với Power Apps  Thời gian: 24/07/2021 7PM – 9PM (GMT+7)  Địa điểm: Microsoft Teamshttps://cutt.ly/JoinVNMSBizAppsUGJuly2021  Ngôn ngữ: Tiếng Việt  Chương