Search for:

Ứng dụng thực tế Power Platform nhằm đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu với chi phí tối ưu

Chùng ta cùng tham khảo ứng dụng và giải pháp thực tế sử dụng Power Platform cho việc xây dựng ứng dụng trong doanh nghiệp. Những giải pháp này giúp chúng ta hình dung và tạo cảm hứng cho việc sử dụng low-code và trong doanh nghiệp Với nền tẳng [...]

Bình thường mới là sự tự động hoá và thích ứng

Low-code để đảm bảo tất cả hoạt động thông suốt, tự động hoá quy trình trong thời kỳ bình thường mới. Low-code sẽ là công cụ tuyệt với giúp cho tổ chức có những cái tiến mới nhanh chóng và kịp thời: Low-code để đảm bảo tất cả hoạt động [...]