Search for:
 • Home/
 • News/
 • A Year of Change: Digital Transformation xu thế trong năm 2020

A Year of Change: Digital Transformation xu thế trong năm 2020

Thế giới quanh chúng ta đang có sự thay đổi mạnh mẽ, tương lai cũng sẽ có những biết động không thể lường trước. Nhận ra, thay đổi, thích ứng là chìa khoá của chúng ta tiếp tục cuộc hành trình.

 A Year of Change: Digital Transformation Trends in 2020, chỉ ra 4 xu thế mới của tình hình kinh doanh và vận hành doanh nghiệp

 1. Mỗi công ty sẽ trở thành công ty công nghệ
 2. Tầm ảnh hưởng công nghễ sẽ ngày càng mạnh mẽ trong toàn lĩnh vực đời sống.
 3. Danh giới giữa nghành công nghiệp ngày càng thu hẹp.
 4. Văn hoá trong doanh nghiệp sẽ thay đổi.

Digital transformation là nhân tố giúp doanh nghiệp vượt qua và thích ứng với mô hình kinh doanh, thời kỳ bình thường mới.

Đọc thêm tại https://info.microsoft.com/ww-landing-A-Year-of-Change-Digital-Transformation-Trends-in-2020.html?ocid=oo_pg000000_comm_gdc_dg_dt_resiliencehome

Spread the love

Dynamics CRM/365 CE and Power Platform Technical Architect

  Leave A Comment

  All fields marked with an asterisk (*) are required