Search for:
 • Home/
 • Power Platform/
 • Citizen developer – App Maker : mắt xích Digital Transformation trong thời kỳ bình thường mới
Citizen developers

Citizen developer – App Maker : mắt xích Digital Transformation trong thời kỳ bình thường mới

citizen developer is a user who creates new business applications for consumption by others using development and runtime environments sanctioned by corporate IT. In the past, end-user application development has typically been limited to single-user or workgroup solutions built with tools like Microsoft Excel and Access. However, today, end users can build departmental, enterprise and even public applications using shared services, fourth-generation language (4GL)-style development platforms and cloud computing services.

Gartner Glossary – https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/citizen-developer#:~:text=A%20citizen%20developer%20is%20a,environments%20sanctioned%20by%20corporate%20IT.

Cách đây nhiều thập kỷ tin học căn bản hay tin học văn phòng là một trong những yêu cầu bắt buộc của rất nhiều nhân viên hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực khác nhau. Với bộ Microsoft Office trong tay mọi người thoả sức sáng tạo, nâng cao năng suất lao động rõ rệt.

Trong giai đoạn đẩy mạnh Digital Transformation, trong sự thay đổi không định trước nhiều mặt. Công nghệ đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ và sẽ thay đổi hay làm ảnh hưởng tới mọi mặt của xã hội.

Low-code/no-code hay mã nguồn thấp là một trong những công cụ mới sẽ giúp nâng cao hiệu quả làm việc rất lớn với người lao động trong nhiều lĩnh vực. Low-code giúp mọi người tự do sáng tạo, thực hiện hoá ý tưởng một cách nhanh chóng.

 • Tạo ứng dụng mobile, web không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu
 • Xây dựng quy trình xửa lý dữ liệu, xét duyện bằng công cụ trực quan
 • Quản lý bất kỳ dữ liệu nào với công cụ xây dựng cơ sở dữ liệu trực quan
 • Kéo thả báo cáo, báo biểu với công cụ phân tích dự liệu
 • Chia sẻ, truy cập mọi thứ ở bất cứ đâu
 • Ứng dụng AI hỗ trợ công việc với model tập huấn đơn giản

Với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ ngày này. Low-code sẽ là tiêu chuẩn mới cho rất nhiều người lao động trong thời gian tới. Cùng với đó sẽ xây dựng văn hoá Digital Transformation trong doanh nghiệp.

Microsoft Office 365 + Power Platform là một nền tảng low-code/no-code hàng đầu hội đủ nhiều thành phần quan trọng giúp tất cả chúng ta cùng tham gia vào quá trình Digital Transformation.

 • Office Word, Excel, Power Point đầy đủ công cụ xử lý văn bản
 • Team công cụ làm việc nhóm, hội nghị trực tuyến, E-Office
 • SharePoint cung cấp giải pháp quản lý tài liệu, trang web thông tin nội bộ
 • Yammer ứng dụng mạng xã hội nội bộ
 • Onedrive lưu trữ chia sẻ dữ liệu
 • Power Automtate công cụ tự động hoá quy trình, phê duyệt, lưu chuyển dữ liễu giữa nhiều hệ thống
 • Power App xây dựng ứng dụng web mobile đơn giản trực quan
 • AI builder tạo và tập huấn AI
 • Power BI công cụ báo cáo phân tích dữ liệu trực quan
Spread the love

Dynamics CRM/365 CE and Power Platform Technical Architect

  Leave A Comment

  All fields marked with an asterisk (*) are required