Search for:
  • Home/
  • Thẻ: Power Platform

Power Platform đang dẫn đầu một kỷ nguyên mới về phát triển ứng dụng mã nguồn thấp do AI tạo ra

Microsoft Power Platform đang phát minh lại phát triển phần mềm với tính năng phát triển không cần mã được hỗ trợ bởi AI. Hôm nay, Microsoft Power Platform sẽ công bố Copilot trong Power Apps, Power Automate và Power Virtual Agents tiếp tục dân chủ hóa sự phát triển và [...]

Ứng dụng thực tế Power Platform nhằm đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu với chi phí tối ưu

Chùng ta cùng tham khảo ứng dụng và giải pháp thực tế sử dụng Power Platform cho việc xây dựng ứng dụng trong doanh nghiệp. Những giải pháp này giúp chúng ta hình dung và tạo cảm hứng cho việc sử dụng low-code và trong doanh nghiệp Với nền tẳng [...]

Citizen developers

Citizen developer – App Maker : mắt xích Digital Transformation trong thời kỳ bình thường mới

A citizen developer is a user who creates new business applications for consumption by others using development and runtime environments sanctioned by corporate IT. In the past, end-user application development has typically been limited to single-user or workgroup solutions built with tools like Microsoft Excel and Access. However, today, end users can [...]