Search for:
  • Home/
  • Thẻ: 2021 Release Wave 1

Power Platform Release Wave 1 | 2021 – Power Apps

Microsoft Power Platform Release wave 1 2021 dự kiến sẽ được release từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2021 cho tất cả các mảng của Power Platform. Link tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform-release-plan/2021wave1/ Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về các tính năng đã và sẽ được release [...]