Search for:

Gửi Approval process qua email sử dụng Adaptive Card tới external organization

Trong bài viết này mình xin chia sẻ cách để tạo một approval flow đơn giản gửi email approval tới 1 email nằm bên ngoài organization. Tạo flow approval: Chọn Automated cloud flow Chọn điều kiện trigger theo yêu cầu thực tế Khởi tạo 1 biến email template để điền [...]

Approval với Microsoft Team

Hiện tại đối với nhiều doanh nghiệp, họ vẫn đang phải sử dụng giấy tờ, bút viết cho các hoạt động phê duyệt. Ví dụ: một doanh nghiệp có rất nhiều nhân viên, tỉ lệ thuận thì cũng có nhiều quản lý và quản lý cấp, và cả cấp trên [...]

Power Automate: Lỗi “The schema definition for action with status code ‘xxx’ is not valid. The schema definitions for actions with same status code must match”. Nguyên nhân và cách xử lý

Khi chúng ta thiết kế một Flow với nhiều logic phức tạo và gọi nhiều HTTP request để trả về response (ví dụ như cần get Response về lại PowerApps để xử lý các logic tiếp theo), chúng ta rất có thể sẽ gặp lỗi sau: Nguyên nhân của lỗi [...]

Adaptive Card Series: Sử dụng Adaptive Card trong MS Teams thông qua Power Automate – Phần 1

Trước hết, để hiểu về khái niệm Adaptive Card là gì, các bạn có thể tham khảo tại đây https://d365vn.com/powerplatform/adaptive-card-khai-niem-va-ung-dung/283/ Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng Adaptive Card để gửi message trong MS Teams thông qua Power Automate. 1. Gửi message không có response Message không có response [...]