Category Archives: Power Automate

Approval với Microsoft Team

Hiện tại đối với nhiều doanh nghiệp, họ vẫn đang phải sử dụng giấy tờ, bút viết cho các hoạt động phê duyệt. Ví dụ: một doanh nghiệp có rất nhiều nhân viên, tỉ lệ thuận thì cũng có nhiều quản lý và quản lý

Power Automate: Lỗi “The schema definition for action with status code ‘xxx’ is not valid. The schema definitions for actions with same status code must match”. Nguyên nhân và cách xử lý

Khi chúng ta thiết kế một Flow với nhiều logic phức tạo và gọi nhiều HTTP request để trả về response (ví dụ như cần get Response về lại PowerApps để xử lý các logic tiếp theo), chúng ta rất có thể sẽ gặp lỗi

Adaptive Card – Khái niệm và ứng dụng

Adaptive Card là giao diện (UI) được thể hiện dưới dạng JSON format và có thể được dùng ở nhiều Framework khác nhau. Chúng ta có thể tham khảo thêm tại trang chủ https://adaptivecards.io Adaptive Card hiện tại đã được support ở rất nhiều framework.