Search for:
  • Home/
  • Thẻ: adaptive-card

Adaptive Card Series: Sử dụng Adaptive Card trong MS Teams thông qua Power Automate – Phần 1

Trước hết, để hiểu về khái niệm Adaptive Card là gì, các bạn có thể tham khảo tại đây https://d365vn.com/powerplatform/adaptive-card-khai-niem-va-ung-dung/283/ Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng Adaptive Card để gửi message trong MS Teams thông qua Power Automate. 1. Gửi message không có response Message không có response [...]