Tag Archives: Adaptive Card

Adaptive Card – Khái niệm và ứng dụng

Adaptive Card là giao diện (UI) được thể hiện dưới dạng JSON format và có thể được dùng ở nhiều Framework khác nhau. Chúng ta có thể tham khảo thêm tại trang chủ https://adaptivecards.io Adaptive Card hiện tại đã được support ở rất nhiều framework.