Search for:

Adaptive Card – Khái niệm và ứng dụng

Adaptive Card là giao diện (UI) được thể hiện dưới dạng JSON format và có thể được dùng ở nhiều Framework khác nhau. Chúng ta có thể tham khảo thêm tại trang chủ https://adaptivecards.io

Adaptive Card hiện tại đã được support ở rất nhiều framework. Ví dụ như native android, iOS, React Native cho mobile application hay .Net HTML (cả .NET MVC và Blazor) và HTML Javascript cho web application.

Ngoài ra Adaptive Card còn được sử dụng trong 1 số product khác của Microsoft như MS Teams, Outlook, Power Automate và sắp tới sẽ có trong Power Virtual Agent (release wave 1 2021)

Một trong những tính năng khá hữu ich của Adaptive Card là sử dụng Templating, cho phép tách ra 2 phần là data và layout để tạo nên 1 Adaptive Card động.

Link tham khảo:

Trong các bài viết sau, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về ứng dụng của Adaptive Card trong các sản phẩm của Microsoft (Teams, Outlook, Power Automate, Power Virtual Agent)

Spread the love

Technical Leader - Microsoft Dynamics 365 CE | Power Platform

    Leave A Comment

    All fields marked with an asterisk (*) are required