Search for:
 • Home/
 • News/
 • Gartner 2020 Magic Quadrant for Sales Force Automation

Gartner 2020 Magic Quadrant for Sales Force Automation

✔ Product strategy and vision
✔ Platform capabilities
✔ Sales execution

Hãy xem những điểm mạnh đã giúp Microsoft Dynamics 365 Sales được Gartner công nhận là nền tảng tiên phong trong Magic Quadrant về tự động hóa lực lượng bán hàng.

Định nghĩa / Mô tả Thị trường

Gartner định nghĩa tự động hóa lực lượng bán hàng (SFA) là các hệ thống hỗ trợ tự động hóa các hoạt động bán hàng, quy trình và trách nhiệm quản trị cho các chuyên gia bán hàng của tổ chức. Gartner coi SFA là công nghệ nền tảng, được triển khai để tự động hóa các quy trình bán hàng cốt lõi của tổ chức.

Các khả năng cốt lõi của hệ thống SFA bao gồm:

 • Quản lý khách hàng tiềm năng, accounts, liên hệ và cơ hội bán hàng
 • Quản lý hoạt động bán hàng
 • Bán có hướng dẫn
 • Quy trình bán hàng và quản lý dự báo
 • Ứng dụng di động
 • Báo cáo Quản lý quan hệ đối tác (PRM)
 • Khả năng nền tảng

Các khả năng tùy chọn bao gồm:

 • Quản lý nội dung bán hàng
 • Định cấu hình, định giá và báo giá (CPQ)

Magic Quadrant

Magic Quadrant for Sales Force Automation. Source: Gartner (July 2020)

Microsoft

 • Tiếp tục dẫn đầu
 • Ability to execute giảm nhẹ liên quan đến khả năng báo cáo, di động, và dự báo
 • Phù hợp doanh nghiệp cỡ vừa, lớn và rất lớn.
 • Có thể áp dụng cho B2B và B2C, bán hàng ngắn hạn và dài hạn.
 • Có nhiều cải tiến đáng kể về chức năng dự báo trong năm qua

Điểm mạnh

Chiến lược và tầm nhìn sản phẩm: Giá trị từ dữ liệu hợp nhất trên tất cả các sản phẩm Dynamics. Tầm nhìn sản phẩm tập trung vào việc giúp khách hàng xây dựng quy trình bán hàng được tối ưu hóa, theo hướng dữ liệu bằng nhiều công cụ xuyên suốt hệ sinh thái Dynamics, Office, LinkedIn và Power BI.

Khả năng của nền tảng: Ưu điểm trong việc tích hợp và triển khai nhanh chóng. Khả năng và chất lượng của nền tảng giúp tùy chỉnh quy trình bán hàng và hồ sơ dữ liệu khách hàng toàn diện với Power Apps, Power Automate, Power BI và Power Virtual Agents.

Thực hiện bán hàng: chiến lược “Một Microsoft” và chương trình Microsoft Catalyst để lập kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số. Khả năng hiểu nhu cầu của và phản hồi khách hàng.

Điểm chú ý

Báo cáo: các tính năng báo cáo khó sử dụng, yêu cầu xây dựng nhiều và quá đơn giản. Điều này khiến khách hàng phải triển khai Power BI với chi phí bổ sung.

Chức năng sản phẩm: Quản lý tài khoản và liên hệ, quản lý cơ hội, chức năng di động, CPQ và quản lý khách hàng tiềm năng.

Chi phí: Microsoft đã thay đổi mô hình định giá SFA của mình vào tháng 10 năm 2019, không áp dụng chiết khấu theo từng cấp. Điều này làm tăng đáng kể chi phí sở hữu đối với việc triển khai nhiều người dùng cỡ vừa và lớn, so với mô hình định giá cũ.

Xem thêm tại đây: https://msft.it/6047pQ5dx

Spread the love

Dynamics 365 | Power Platform Enthusiast | Power Apps Portal Maker | Blogger. I am initiative-taking and experienced professional with 8 years of experience in software development. Through different projects from large to small size at many clients, I has gained experience in building flexible solutions and business applications based on Microsoft stack technology using MS Dynamics 365, Power Platform, Azure Cloud, ASP.NET, MVC, Office 365, and Windows development.

  Leave A Comment

  All fields marked with an asterisk (*) are required