Search for:
  • Home/
  • Thẻ: Microsoft Dynamics 365 Sales

Gartner 2020 Magic Quadrant for Sales Force Automation

✔ Product strategy and vision✔ Platform capabilities✔ Sales execution Hãy xem những điểm mạnh đã giúp Microsoft Dynamics 365 Sales được Gartner công nhận là nền tảng tiên phong trong Magic Quadrant về tự động hóa lực lượng bán hàng. Định nghĩa / Mô tả Thị trường Gartner định nghĩa [...]