All posts by Phương Trần

Power Platform Release Wave 1 | 2021 – Power Apps

Microsoft Power Platform Release wave 1 2021 dự kiến sẽ được release từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2021 cho tất cả các mảng của Power Platform. Link tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform-release-plan/2021wave1/ Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về các tính năng

Power Automate: Lỗi “The schema definition for action with status code ‘xxx’ is not valid. The schema definitions for actions with same status code must match”. Nguyên nhân và cách xử lý

Khi chúng ta thiết kế một Flow với nhiều logic phức tạo và gọi nhiều HTTP request để trả về response (ví dụ như cần get Response về lại PowerApps để xử lý các logic tiếp theo), chúng ta rất có thể sẽ gặp lỗi

CanvasApp: Pack và Unpack tool – Teamwork hiệu quả hơn nếu CanvasApp ở dạng source code files

Microsoft vừa release một công cụ mới vào 01/2021 cho phép developer có thể xem CavasApp dưới dang các file source code. Chi tiết xem tại https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/source-code-files-for-canvas-apps/ Trước đây chúng ta chỉ có thể download App dưới dạng 1 file duy nhất *.msapp. Nhưng đối

Adaptive Card – Khái niệm và ứng dụng

Adaptive Card là giao diện (UI) được thể hiện dưới dạng JSON format và có thể được dùng ở nhiều Framework khác nhau. Chúng ta có thể tham khảo thêm tại trang chủ https://adaptivecards.io Adaptive Card hiện tại đã được support ở rất nhiều framework.

CanvasApp: Sử dụng Horizontal Container để tạo layout tương tự như bootstrap grid

Vào tháng 11/2020, Microsoft vừa release 2 control mới cho Canvas App là horizontal container và vertical container. Các control mới này sẽ giúp developer thiết kế responsive layout một cách dễ dàng. Chi tiết xem tại: https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/new-layout-containers-in-canvas-apps-make-responsive-apps-easier/ Tại thời điểm viết bài, các control