Search for:
  • Home/
  • Power Automate/
  • 12 thủ thuật sử dụng Power Automate vào công việc hàng ngày.

12 thủ thuật sử dụng Power Automate vào công việc hàng ngày.

Khám phá 12 thủ thuật giúp đơn giản hóa ngày làm việc bận rộn của bạn bằng cách giúp bạn tự động hoá và tập trung sự chú ý vào nơi cần thiết nhất. Cách tăng năng suất của bạn bằng cách tạo quy trình làm việc tự động với Power Automate. Thiết lập thông báo tùy chỉnh, đồng bộ hóa tập tne, thu thập dữ liệu và tự động hóa các tác vụ thông thường khác bằng cách sử dụng các mẫu Power Automte được tạo sẵn, ví dụ:

  1. Tránh kẹt xe trên đường đi làm của bạn bằng cách thiết lập một thông báo để cảnh báo bạn .
  2. Đảm bảo rằng bạn không bao giờ bỏ lỡ email từ sếp của mình bằng cách định cấu hình thông báo SMS và điện thoại di động tự động.
  3. Luôn cập nhật lịch họp của bạn bằng cách thêm thông báo để bạn được thông báo ngay về việc hủy cuộc họp.

Đọc toàn bộ ebook tại đây: Link

Spread the love

Dynamics CRM/365 CE and Power Platform Technical Architect

    Leave A Comment

    All fields marked with an asterisk (*) are required