Search for:
  • Home/
  • Power Platform/
  • Ứng dụng thực tế Power Platform nhằm đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu với chi phí tối ưu

Ứng dụng thực tế Power Platform nhằm đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu với chi phí tối ưu

Chùng ta cùng tham khảo ứng dụng và giải pháp thực tế sử dụng Power Platform cho việc xây dựng ứng dụng trong doanh nghiệp. Những giải pháp này giúp chúng ta hình dung và tạo cảm hứng cho việc sử dụng low-code và trong doanh nghiệp

Với nền tẳng Low-code toàn diện: PowerApps, PowerAutomate, AI Builder, Power Virtual Agent, Power Platform giúp chúng ta đáp ứng nhanh chóng những thay đổi về nghiệp vụ và công nghệ trong công ty.

Mời các bạn đọc thêm tại: https://msft.it/6045ptJsF

Spread the love

Dynamics CRM/365 CE and Power Platform Technical Architect

    Leave A Comment

    All fields marked with an asterisk (*) are required