Search for:
 • Home/
 • D365/
 • Dynamics Guided Tour – Customer Insights

Dynamics Guided Tour – Customer Insights

Tăng mức độ tương tác, lòng trung thành và giữ chân khách hàng bằng cách cấu trúc toàn bộ tổ chức của bạn xung quanh khách hàng. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách mang lại trải nghiệm được cá nhân hóa cao bằng cách hợp nhất dữ liệu trong chế độ xem khách hàng 360 độ duy nhất cung cấp thông tin chi tiết thông minh, theo thời gian thực.

Hãy chọn nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) phù hợp cho doanh nghiệp của bạn và khám phá cách giúp tổ chức:

 • Duy trì tính cạnh tranh bằng cách phản ứng nhanh chóng và chủ động với các hành vi và sở thích của khách hàng.
 • Cá nhân hóa các tương tác và xây dựng kết nối khách hàng sâu rộng trên tất cả các điểm kinh doanh của bạn, từ tiếp thị đến bán hàng đến dịch vụ.
 • Đưa ra quyết định sáng suốt hơn về hành động tốt nhất cần thực hiện bằng cách dự đoán ý định của khách hàng với AI và mô hình máy học.
 • Đo lường chính xác mức độ thành công của các sáng kiến trải nghiệm khách hàng bằng cách thu thập và phân tích khối lượng lớn dữ liệu.

Bắt đầu Tour hướng dẫn

Source: https://dynamics.microsoft.com/en-us/guidedtour/dynamics/customer-insights/1/1

Spread the love

Dynamics 365 | Power Platform Enthusiast | Power Apps Portal Maker | Blogger. I am initiative-taking and experienced professional with 8 years of experience in software development. Through different projects from large to small size at many clients, I has gained experience in building flexible solutions and business applications based on Microsoft stack technology using MS Dynamics 365, Power Platform, Azure Cloud, ASP.NET, MVC, Office 365, and Windows development.

  Leave A Comment

  All fields marked with an asterisk (*) are required