Tag Archives: Guided Tour

Dynamics Guided Tour – Customer Insights

Tăng mức độ tương tác, lòng trung thành và giữ chân khách hàng bằng cách cấu trúc toàn bộ tổ chức của bạn xung quanh khách hàng. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách mang lại trải nghiệm được cá nhân hóa cao bằng

Dynamics Guided Tour – Kích hoạt Bán hàng Số

Quản lý khách hàng tiềm năng có thể bị chậm lại và tốn kém hơn khi nhà bán hàng và nhà tiếp thị hoạt động riêng lẻ. Vì vậy, điều quan trọng là phải căn chỉnh dữ liệu và quy trình, giúp bạn tập trung