Search for:
  • Home/
  • Power Platform/
  • Những tính năng mới của Copilot cho Dynamics 365 Customer Insights

Những tính năng mới của Copilot cho Dynamics 365 Customer Insights

Các tính năng trên Copilot mới trong Dynamics 365 Customer Insights sẽ thay đổi cách làm việc của các nhà tiếp thị. Các tính năng này sẽ cho phép các nhóm tiếp thị có trải nghiệm ưu tiên AI quản lý và duy trì quy trình làm việc của họ ở một nơi, có được nội dung do AI quản lý có thể dễ dàng chỉnh sửa và theo dõi thành công từ đầu đến cuối để tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng.

Spread the love

Dynamics CRM/365 CE and Power Platform Technical Architect

    Leave A Comment

    All fields marked with an asterisk (*) are required