Search for:
  • Home/
  • Thẻ: Action center

New features – Workflow Notification Action – Dynamics 365 Finance 10.0.15

Feature Workflow Notification Action ở version 10.0.15 cho phép người dùng trực tiếp đi đến Document (Vendor invoice, Vendor payment journal,…) được yêu cầu approve từ Action center mà không cần vào từng màn hình thông qua Work item assign to me như các version trước. Trước khi enable feature, [...]