Giới thiệu chung về cộng đồng D365 và Power Platform tại Việt Nam

Đây là nơi quy tụ các anh em developer, người dùng, quản trị viên, chuyên viên IT, v.v… có quan tâm, làm việc, sử dụng sản phẩm hoặc ứng dụng trên nền tảng Microsoft Dynamics 365 và Power Platform ở Việt Nam. Cộng đồng được hỗ trợ bởi những thành viên tâm huyết muốn chia sẻ và phát triển cộng đồng.

Tầm nhìn và sứ mệnh của cộng đồng

Grow developers – Empower customers

Cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng phát triển về kỹ năng, kỹ thuật, kiến thức nhằm đem đến cho khách hàng, người dùng những sản phẩm và giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tế

Mục tiêu của cộng đồng

  1. Kết nối mọi người có cùng chí hướng, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và học hỏi lẫn nhau.
  2. Cung cấp thông tin có chiều sâu, thông tin cập nhật, tư vấn để giúp đỡ mọi người đặc biệt là người dùng cuối, quản trị viên và khách hàng.
  3. Luôn theo kịp công nghệ mới.

Lợi ích của cộng đồng

  • Phát triển bản thân về kiến thức cũng như kỹ năng
  • Chia sẻ kinh nghiệm và câu chuyện thành công của bản thân
  • Hỗ trợ từ cộng đồng
  • Kết nối với các chuyên gia và mở rộng mối quan hệ
  • Và nhiều hơn thế nữa

Spread the love

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.