Hợp lý hoá quy trình làm việc với RPA và khai thác quy trình

Ngày hôm nay Microsoft đã có buổi demo làm sao để tối ưu hoá quy trình với tự động hoá trên nền tảng Power Platform . Đọc thêm tại: https://msft.it/6048pRlSC

[Video Alt-Text]
An animated line chart goes up.
The text next to it reads: Automating automation. Streamline your workflow with RPA and process mining

Spread the love

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.