Search for:

Power FX tất tần tật

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ những cập nhật và thông tin mới nhất về Power Platform với bạn. Hãy tham gia cùng chúng tôi để khám phá các giải pháp sáng tạo, tự động hóa mạnh mẽ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Trong [...]

Approval với Microsoft Team

Hiện tại đối với nhiều doanh nghiệp, họ vẫn đang phải sử dụng giấy tờ, bút viết cho các hoạt động phê duyệt. Ví dụ: một doanh nghiệp có rất nhiều nhân viên, tỉ lệ thuận thì cũng có nhiều quản lý và quản lý cấp, và cả cấp trên [...]